Cmentarze

Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa

gm. KRZYŻANÓW, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych:
Administrator: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów, 99-314 Krzyżanów.

Zbiorowa mogiła wojenna nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych.


galeria

Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łęki Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: