Cmentarze

Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa

gm. m. KUTNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych:
Administrator: Urz±d Miasta Kutno, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrze¶niu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. ¶w. Stanisława w Kutnie.


galeria

Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Kutno - Ł±koszyn, ul. Ł±koszyńska, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: