Cmentarze

Kaszewy Kościelne, mogiła zbiorowa

gm. KRZYŻANÓW, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych: 16.
Administrator: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów, 99-314 Krzyżanów.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach Kościelnych.


galeria

Kaszewy Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 14. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Kaszewy Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 14. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Kaszewy Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 14. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Kaszewy Kościelne, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 14. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: