Cmentarze

Chodecz, ul. Warszawska, mogiła indywidualna (4)

gm. CHODECZ, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Administrator: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.

Indywidualna mogiła wojenna żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Dominika w Chodczu.


galeria

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: