Cmentarze

Warszawa, ul. Wolska 138/140, mogiła indywidualna (2)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.

Adres: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa (dzielnica: Wola, rejon MSI: Ulrychów).
Administrator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (?).

Indywidualna mogiła wojenna żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii prawosławnej pw. św. Jana Klimaka w Warszawie (tzw. Cmentarzu Prawosławnym na Woli).


galeria

Warszawa, ul. Wolska 138/140, mogiła indywidualna (2). Stan z dn. 30 października 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: