Cmentarze

Mszczonów, ul. Kościelna, mogiła zbiorowa

gm. MSZCZONÓW, pow. ŻYRARDOWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 3.
Administrator: Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów.

Zbiorowa mogiła wojenna cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego z września 1939 r. zlokalizowana przy kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie.


galeria

Mszczonów, ul. Kościelna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 21. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Kuran).Mszczonów, ul. Kościelna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 21. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Kuran).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: