Cmentarze

Grabkowo, mogiła zbiorowa

gm. KOWAL, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Administrator: Urząd Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

Zbiorowa mogiła wojenna cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego z września 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Grabkowie.


galeria

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: