Cmentarze

Grabkowo, mogiła indywidualna (2)

gm. KOWAL, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Administrator: Urząd Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

Indywidualna mogiła wojenna nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Grabkowie.


galeria

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: