Cmentarze

Kłóbka, mogiła indywidualna

gm. LUBIEŃ KUJAWSKI, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Administrator: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Indywidualna mogiła wojenna żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Prokopa w Kłóbce.


galeria

Kłóbka, mogiła indywidualna. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: