Cmentarze

Plecka Dąbrowa, mogiła zbiorowa

gm. BEDLNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych:
Administrator: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno, 99-311 Bedlno.

Zbiorowa mogiła wojenna cywilnych ofiar hitlerowskich bombardowań lotniczych z września 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i św. Barbary w Pleckiej Dąbrowie.


galeria

Plecka Dąbrowa, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Plecka Dąbrowa, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 01. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: