Cmentarze

Pruszków, ul. Lipowa, cmentarz żydowski, mogiła zbiorowa

gm. m. PRUSZKÓW, pow. PRUSZKOWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Adres: ul. Lipowa, 05-800 Pruszków.
Data powstania: 1940.
Liczba pochowanych: nieznana.
Administrator: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
Patronat społeczny: Eugeniusz Kuteń (Kościół Zielonoświątkowy w Pruszkowie).

Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego wyznania mojżeszowego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu żydowskim w Pruszkowie.


galeria

Pruszków, ul. Lipowa, cmentarz żydowski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 11. 11. 2013 r. (fot. Krzysztof Bielawski - www.kirkuty.xip.pl).Pruszków, ul. Lipowa, cmentarz żydowski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 11. 11. 2013 r. (fot. Krzysztof Bielawski - www.kirkuty.xip.pl).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: