Cmentarze

Cielądz, mogiła zbiorowa

gm. CIELĄDZ, pow. RAWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych: 2.
Administrator: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.

Zbiorowa mogiła wojenna poległego żołnierza Wojska Polskiego i cywilnej ofiary terroru hitlerowskiego z września 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Cielądzu.


galeria

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: