Cmentarze

Radziejowice, mogiły zbiorowe

gm. RADZIEJOWICE, pow. ŻYRARDOWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: nieznana.
Administrator: Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

Trzy zbiorowe mogiły wojenne nieznanych żołnierzy polskich poległych w latach 1939-1943 zlokalizowane na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Radziejowicach.


galeria

Radziejowice, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 22. 10. 2011 r. (fot. K. Bielawski).Radziejowice, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 22. 10. 2011 r. (fot. K. Bielawski).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: