Cmentarze

Mszczonów, ul. Dworcowa, mogiła zbiorowa

gm. MSZCZONÓW, pow. ŻYRARDOWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 4.
Administrator: Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu (tzw. 'Starym') parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie.


galeria

Mszczonów, ul. Dworcowa, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 15. 09. 2009 r. (fot. udostępniona przez Urząd Miejski w Mszczonowie).Mszczonów, ul. Dworcowa, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 15. 09. 2009 r. (fot. udostępniona przez Urząd Miejski w Mszczonowie).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: