Cmentarze

Śmiłowice, mogiła zbiorowa

gm. CHOCEŃ, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Liczba pochowanych: 7.
Administrator: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Śmiłowicach.


galeria

Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Śmiłowice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: