Cmentarze

Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa

gm. LUBIEŃ KUJAWSKI, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Data powstania: 1947-1948.
Liczba pochowanych: 14.
Administrator: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.


galeria

Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Lubień Kujawski, ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: