Cmentarze

Słubice, mogiła zbiorowa

gm. SŁUBICE, pow. PŁOCKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 90.
Administrator: Urz±d Gminy Słubice, ul. Płocka 32 , 09-533 Słubice.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrze¶niu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. ¶w. Marcina w Słubicach.


galeria

Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Słubice, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: